Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 2014 – 2019

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Brno 2020

Základní živiny - PŘÍLOHA 1

Souhrn tabulkových údajů AZZP za období 2014-2019

Mikroelementy - PŘÍLOHA 2

Souhrn tabulkových údajů AZZP za období 2014-2019